Ama癟 ve 襤lkelerimiz

M羹teri odakl覺 癟al覺ma stratejisi ile "en iyi" olmay覺 hedeflemek, insan kaynaklar覺na greken 繹nemi vermek, geliimin kaynak yaratmaktan ge癟tiini unutmamak, i ahlak覺n覺 ve d羹r羹stl羹羹 "olmazsa olmaz" koul haline getirmek ve 羹lkemize g羹癟 katman覺n bilincinde olmak en temel ilkelerimizdir.

Misyonumuz : Kaliteli, G羹venli ve H覺zl覺 retim
Vizyonumuz : Sekt繹rde 繹nc羹 ve lider olmak
Stratejimiz : G羹venlik, Maliyette tasarruf, effafl覺k, Denetim kolayl覺覺, Verimlilik
Deerlerimiz : M羹teri odakl覺l覺k, G羹venirlik, S羹reklilik, Yenilik癟ilik

M羹terilerimiz i癟in deer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla kar覺l覺k vermek ilk 繹nceliimizdir. r羹nlerimize sahip 癟覺kmak ve sat覺 sonras覺nda da m羹terilerimizin yan覺nda olmak g繹revimizdir.

T羹m ilikilerimizde adilane, kar覺l覺kl覺 yarar salamak amac覺yla, iyi niyet ve anlay覺la davranmak, yasalara ve ahlak kurallar覺na daima uymak ilkemizdir. Bug羹n羹n insan覺na ve gelecek kuaklara kar覺 sorumluluklar覺m覺z覺 yerine getirmek, 繹nc羹s羹 olduumuz ve vazge癟emeyeceimiz bir baka temel ilkemizdir.