Yat覺k Cidarl覺 Boyler

MIT BOYLER

MIT Boyler r羹nler / Yat覺k Cidarl覺 Boyler


Yat覺k tip cidarl覺 g羹ne enerjisi depolar覺, her tip panele uyumludur ve y覺llarca s覺cak su ihtiyac覺n覺 kar覺layabilmek i癟in i癟i titanyum emaye kapl覺d覺r. Deponun 繹mr羹 magnezyum anod sayesinde korozyona kar覺 en 羹st seviyeye 癟覺kar覺lm覺t覺r.Boylerde bulunan (opsiyonel) rezistans sayesinde boyler termosifon olarak da kullan覺labilmektedir. ebeke bas覺nc覺 alt覺nda kalan boyler, s羹rekli ve istenilen bas覺n癟ta su vermektedir.

Titiz kalite anlay覺覺 ile 羹retilen boylerler, ozon tabakas覺na zarar vermeyen (HCFC i癟ermeyen) poli羹retan ile izole edilmi olup maksimum s羹re ile 覺s覺s覺n覺 muhafaza eder.