Genel Tan覺m

MIT Kazan boylerleri, inovatif yap覺s覺, tasar覺m覺 ve 癟evreye duyarl覺 izolasyonu ile kullan覺c覺lar覺n ihtiya癟lar覺na cevap vermektedir. Tecr羹besi ile m羹teri taleplerine bal覺 olarak farkl覺 tasar覺mlara kolayl覺kla uyum salamaktad覺r.

MIT Kazan boylerlerinin i癟erisi titanyum katk覺l覺 emaye kaplanarak daha hijyenik olmas覺 salanm覺 ve dayan覺kl覺l覺覺 art覺r覺lm覺t覺r. r羹nlerimizde kulland覺覺m覺z emaye, bor ve silisyumdan oluan ana yap覺 a覺r metal i癟ermez ve Rohs deerlerini kapsamakta olup emaye deerleri Avrupa standartlar覺nda yer almaktad覺r.

Emaye kapl覺 Boylerler magnezyum anot 癟ubuu ile korozyon korumas覺 alt覺na alm覺t覺r. Magnezyum anot depo i癟inde meydana gelen elektroliz yard覺m覺yla 癟繹z羹nerek, emaye kaplaman覺n ihtiyac覺 olan noktalara yap覺覺r ve depo 繹mr羹n羹 uzat覺r. Boylerlerde Avrupa Standartlar覺na uygun kimyasal bileenlerde Magnezyum Anot ubuk kullan覺larak depo 繹mr羹 en 羹st seviyeye 癟覺kart覺lm覺t覺r.